Pressmeddelande - Ett steg närmre byggstart av 1 000 bostäder i Kista

11 december 2020

Detaljplanen för ALM Småa Bostads stora stadsutvecklingsprojekt Kista Square Garden har vunnit laga kraft.

Fastigheten som idag består av kontor och handel kommer genomgå en stor omvandling till cirka 1 000 bostadslägenheter samt ytor för handel, kontor och gym. Hela byggnaden är underbyggd med garage som är sammankopplat med garagen till Kista Galleria.

I Kista Square Garden läggs stor vikt vid att möta morgondagens behov med digitalisering, hållbarhet och flexibilitet. Projektet ligger vid Jan Stenbecks Torg, med direkt anslutning till tunnelbana och flertalet anslutningsbussar med tvärförbindelser. Dessutom kommer en station för tvärbanans nya Kistagren, som sträcker sig mellan Bromma flygplats och Helenelund, ligga intill området.

Läs hela pressmeddelandet här.