Pressmeddelande - Ny markanvisning i Barkarby Centrum

20 december 2019

Mitt i västerorts knutpunkt, Barkarby, har vi vunnit en markanvisning. I ett optimalt läge intill pendeltågsstationen planerar vi bygga bostäder och hotell.

Vi har vunnit en markanvisning i Barkarby Centrum! Här planerar vi bygga bostäder, mobilitetshus med parkering, hotell och verksamhetslokaler i direkt anslutning till pendeltågsstationen.

Markanvisningen förutsätter ett formellt beslut i kommunstyrelsen, preliminärt i mars 2020.

Läs hela pressmeddelandet här