Pressmeddelande - ALM Equity avyttrar centrumgalleria i Uppsala

20 april 2018

Kvarnengallerian i Uppsala förvärvades 2010 och ALM Equity har under åren arbetat med att utveckla och modernisera gallerian. Idag är det en attraktiv fullservicegalleria med bland annat ICA-butik, Systembolag och flertalet restauranger som exempelvis Phil’s Burger.

ALM Equity har nu sålt Kvarnengallerian i bolagsform till Stadsrum Fastigheter. Försäljningen av bolaget med tillhörande fastighet uppgår till 136 Mkr.

Läs hela pressmeddelandet här.