Pressmeddelande - Studenter utmanar framtidens bostäder med Björn Ulvaeus och ALM Equity