Pressmeddelande - Byggstart av om- och tillbyggnad av 221 lägenheter på Lidingö