Pressmeddelande - Byggstart av exklusiva bostäder med industrikaraktär i Uppsala