Pressmeddelande - ALM Equity säljer 50% av Bjäreterrassen