Pressmeddelande - ALM förvärvar återstående andel av centralt belägen fastighet i Enköping