Pressmeddelande - ALM förvärvar centralt belägna fastigheter i Uppsala

25 mars 2010

ALM Equity har förvärvat fastigheterna Svartbäcken 1:18 och 53:11 i centrala Uppsala. Fastigheterna utgörs av två byggnader med en uthyrningsbar area av ca 2 300 kvm. Fastigheterna används idag som kontor men detaljplanen medger även bostäder.

Köpet är ALM Equitys första förvärv i Uppsala. Fastigheterna förvärvas tillsammans med en partner med 50 procents ägarandel. Efter förvärvet uppgår byggrättsportföljen till ca 38 000 (35 700) kvm, varav ALM Equitys andel är ca 26 500 (25 300) kvm.

Läs pressmeddelandet:
ALM Equity förvärvar centralt belägna fastigheter i Uppsala