Pressmeddelande - ALM förvärvar planprojekt i Torekov

01 mars 2010

ALM Equity har förvärvat fastigheten Varan 9:2 i, Torekov, Båstads kommun. Fastigheten omfattar ett markområde om ca 41 826 kvm som ska detaljplanändras till byggbar mark. Avtalet är villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft.

har avyttrat del av fastigheten Tvålflingan 11 i Stockholm för 23 Mkr. Fastigheten omfattar ca 2 500 kvm byggrätt som får bebyggas med bostäder och lokaler.

Läs pressmeddelandet:
ALM Equity förvärvar planprojekt i Torekov