Pressmeddelande - ALM erhåller 2 000 kvm byggrätt i Enköping

30 december 2009

ALM har drivit en detaljplaneändring, med ändrad användning och utökad byggrätt, på fastigheten Hökaren, Centrum 20:1 i centrala Enköping. Detaljplanen är antagen och har vunnit laga kraft. Planen medger att fastigheten får bebyggs med ca 6 500 kvm bostäder och lokaler, vilket är en ökning med ca 2 000 kvm jämfört med tidigare detaljplan.

Läs pressmeddelandet:
ALM erhåller 2 000 kvm byggrätt i Enköping