Pressmeddelande - ALM Equity ökar möjlig byggarea med 50% i sjöläge

20 december 2007

ALM Equity AB kommer att utveckla ytterligare bostäder med sjöläge på ön Oaxen i Södertälje kommun. Detaljplanen för Oaxen Östra har vunnit laga kraft efter sju års planarbete.

Läs hela pressmeddelandet:
ALM Equity ökar möjlig byggarea med 50% i sjöläge