Pressmeddelande - ALM Equity avyttrar fastighet i Sollentuna