ALM Equity förvärvar Smögenbaden

24 april 2007

ALM Equity AB förvärvar 67% av Smögenbaden, en byggrätt om 3 100 m² bostäder på Smögen i Sotenäs kommun. Smögenbaden utgörs av fem fastigheter intill Smögenbryggan. Smögenbaden uppfördes ursprungligen 1933 och var under 65 år Bohusläns mest välkända restaurang- och hotellanläggningen tills den totalförstördes vid en brand 1998. Efter det har ändamålet ändrats till bostäder och idag finns en detaljplanelagd byggrätt om 3 100 m² BOA på fastigheterna.

Vi är mycket nöja med att kunna förvärva en byggrätt med västkusten bästa läge för bostäder säger Joakim Alm, VD på ALM Equity. Efter förvärvat ökar ALM Equity möjlig byggarea från 18 500 m² till 21 600 m².