ALM Equity förvärvar Wärdshuset Guldkaggen på Gotland

03 december 2006

ALM Equity AB har förvärvat fastigheten Öja Bobbenarve 1:79, mer känt som Wärdshuset Guldkaggen, i Burgsviks hamn på södra Gotland. Fastigheten ugörs idag av 5 lägenheter och en restaurang. Uthyrbar area uppgår till 466 m². Förvärvet är ALM Equitys andra på Gotland under 2006.