Köp nyproduktion

Allt är nytt – Här har ingen bott före dig!

Det är en härlig och speciell känsla att flytta in i en nyproducerad bostad. Dels så bor du tryggt och bekvämt i flera år i ett nybyggt hem. Dels är det den där lyxiga känslan av att vara först; den första som kör igång tvättmaskinen, den första som smyger åt sig solstrålarna på balkongen med en kopp kaffe i handen. Den första som fyller lådor och skåp med det som är bara ditt.

Andra fördelar med att köpa nyproduktion är att du slipper renoveringar, dessutom är det lättstädat, har bra förvaring och effektiva uppvärmningssystem.

Välkommen att uppleva ett helt nytt hem.

Upplåtelseformer

Bostadsrätt

Att köpa bostadsrätt innebär att du blir medlem i en bostadsrättsförening och får rätt att utnyttja en viss lägenhet i föreningens fastighet. Tillsammans äger och förvaltar de boende föreningens hus och områdets gemensamma anläggningar. Det är du och dina grannar som bestämmer över fastigheten genom den gemensamt valda styrelsen.

För att få nyttjanderätten till en lägenhet betalar du en insats och en månatlig avgift till föreningen. Avgiften täcker din lägenhets andel av föreningens kostnader, till exempel räntor och amorteringar på lån samt drifts- och underhållskostnader.

Äganderätt

När du köper äganderätt innebär det att du köper din tomt och din bostad. Du blir lagfaren ägare till fastigheten och står själv för alla kostnader. En samfällighetsförening bildas om husen ligger samlade i grupp och har gemensamma ytor som till exempel vägar, grönytor och lekplatser. Föreningen ansvarar för skötsel av ytorna och underhållskostnaden fördelas på alla boende i området.

Hyresrätt

Att inneha en hyresrätt innebär att du hyr en bostad av en hyresvärd. Hyresvärden kan äga en eller flera fastigheter med lokaler och/eller hyresbostäder och är ansvarig för reparation och underhåll av dessa. Du som hyr en bostad betalar en månatlig hyra och har begränsad möjlighet att göra förändringar av planlösning och ytskikt i bostaden.

Vi har ingen egen hyresrättskö, utan de hyresrätter vi bygger säljer vi till fastighetsförvaltare som i sin tur hyr ut bostäderna. Oftast hyrs dessa bostäder ut till privatpersoner via Bostadsförmedlingen i Stockholm.