Felanmälan Småa

Här var det tomt!

Det är på grund av att det har det gått mer än 5 år sedan vi slutbesiktigade det sista huset och projekten efter det använder vårt nya system för felanmälan.

För dessa projekt ansvarar Småa (entreprenören) för väsentliga fel som framträder efter sista garantitidens utgång (år 6-10), om felet visar sig ha sin grund i vårdslöshet av entreprenören. Det åligger beställaren (BRF, boende) att bevisa att det är ett fel som beror på vårdslöshet. Dessa fel anmäls till garanti @ smaa.se.