Felanmälan Småa

Hittar du inte ditt projekt i listan nedan?

Då har det gått mer än 5 år sedan vi slutbesiktigade det sista huset i området. För dessa projekt ansvarar Småa (entreprenören) för väsentliga fel som framträder efter sista garantitidens utgång (år 6-10), om felet visar sig ha sin grund i vårdslöshet av entreprenören. Det åligger beställaren (BRF, boende) att bevisa att det är ett fel som beror på vårdslöshet. Dessa fel anmäls till garanti @ smaa.se.