Östra Kråkhagen 3

Lägenheter mitt i centrala Uddevalla

Östra Kråkhagen 3 är en tidstypisk träbyggnad från 1920- talet belägen i centrala Uddevalla.

Fastigheten Östra Kråkhagen 3, som omfattar fem lägenheter, frånträddes 2015 till en extern investerare.

Bilder

  • 0
  • 1

I närheten