Vällingby Parkstad

Kommunikationsnära stadsradhus i Råcksta

Kring Vattenfalls gamla högkvarter i Råcksta utvecklas ett helt nytt bostadsområde – Vällingby Parkstad.

Området, som är uppbyggt som en ABC-stad, är av riksintresse för kulturminnesvården vilket innebär att dess struktur och helhetsmiljö har beaktats vid detaljplanens utformning.

Centrum och goda kommunikationer ligger strax intill och i området kommer förskola, skola, matbutik och annan service att uppföras.

Vår del i området är uppdelat i sju etapper som alla hämtat inspiration från Amsterdam; Etapp 1 – Stadshusparken 1, Etapp 2 och 3 – Stadshusparken 2, Etapp 4 – Vällingbyhöjden, Etapp 5 – Parkstaden i Råcksta och Etapp 6 och 7 – Råcksta Äng & Glimten.

Bilder

  • 0