Kista Square Garden

Omtalad omvandling mitt i Stockholms största IT-kluster

Kista omnämns idag som Stockholms IT- kluster med stora IT bolag på plats. området genomgår en stor förändring där kontor blandas med bostäder och service. Tack vare Kistas goda kommunikationer i form av tunnelbana, pendeltåg, flygbussar, motorvägarna E4:an och E18 samt så småningom tvärbana har området enorm potential.

Vi har förvärvat tomträtten Skalholt 1 i Kista, norr om Stockholm. Byggnaden har idag en uthyrbar area om cirka 41 500 kvm samt en total bruttoarea om cirka 56 000 kvm med en huvudentré angränsande till Jan Stenbecks Torg och Kista Galleria. Under fastighetens byggnad och gård finns ett stort garage. Huset uppfördes ursprungligen av LM Ericsson 1985 och ritades av Ahrbom Fahlsten.

Målsättningen är att konvertera byggnaden till bostäder, restaurang, nöje och service. Fokus ligger i att skapa en plats vilken tilltalar en målgrupp som värdesätter att bo i en stadsmiljö med närhet till arbete och varierade verksamheter. Ambitionen är att skapa lokaler och hem med digitaliserade lösningar med en stor, levande och grön innergård som fastighetens kärna.

Corem är delägare i Kista Square Garden och tillsammans utvecklar och förvaltar vi drygt 1.000 bostäder och cirka 10.000 kvm kommersiella ytor.

Bilder

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

I närheten