Hesselby Slott Long Stay

Hotellägenheter vid Hesselby Slott

Tillsammans med Hesselby Slott utvecklar vi hotellägenheter, med goda kommunikationer in till centrala Stockholm. Hesselby Slott innehåller idag konferenslokaler, restaurang- och hotellverksamhet.

Tillsammans med Hesselby Slott kommer vi utveckla hotellbyggrätter vid Hesselby Slott i Stockholm. Fastigheten innehåller en byggrätt motsvarande cirka 4.500 kvm LOA och är i dag delvis bebyggd med 26 hotellrum och en bastuanläggning som kommer att rivas och ersättas med 130 moderna hotellenheter som kan användas både för short- och longstay.

Målsättningen är att komplettera slottets hotellrum med hotellägenheter som når nya kundgrupper, passar in med befintlig verksamhet och möjliggör ett effektivt nyttjande av befintliga faciliteter på slottet. Ambitionen är att nivån på verksamheten skall kunna ändras och anpassas efter efterfrågan och att slottet kan erbjuda tjänster och service som exempelvis spa och restaurang som kan vara kommersiellt gångbara året runt. Vakanta hotellägenheter kan hyras ut till slottets konferensgäster då de inte nyttjas på annat sätt.

Bilder

  • 0