Aspudden

 • Planeringsfas
 • Säljstart
 • Bokningsavtal
 • Förhandsavtal
 • Produktionsstart
 • Ev Inredningsval
 • Upplåtelseavtal
 • Inflyttning
 • Projekt färdigställt

Nya UNGDOMSbostäder i populär stadsdel

Aspudden har en fascinerande fastighetshistoria, med många intensiva kapitel på bara etthundra år.

De senaste tjugo åren har stadsdelen blivit väldigt populär. En förklaring kan vara det attraktiva läget nära innerstaden och en annan kan vara stadsdelarnas karaktär av förstad snarare än förort. I omedelbar anslutning till Aspuddens T-banestation ska vi uppföra fyra punkthus med mindre välplanerade hyresbostäder. Trots det citynära läget så erbjuder kvarteret i Aspudden en koppling till naturen, med dess kuperade topografi och fint placerade hus från stadsplaneringen i början av förra seklet, till vilken de nya husen kommer att anpassa sig och samspela.

Bostäderna kommer att förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling.

Bilder

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5