Södra Häggvik

Ny stadsdel mellan staden och världen

Södra Häggvik omvandlas från den nuvarande handelsplatsen till en egen stadsdel med bostäder, kontor, handel, skolor och hotell.

Centralt i Sollentuna – som en förlängning av Sollentuna centrum – ska det nya Södra Häggvik växa fram. Tillsammans med andra fastighetsägare i området samt Sollentuna kommun kommer Södra Häggvik att omvandlas från ett slumrande handelsområde till en helt ny stadsdel med smarta lösningar och roliga inslag.

Förbifart Stockholm, som ansluter till E4:an direkt utanför projektet, beräknas invigas 2030 och kommer koppla ihop Södra Häggvik med Stockholms västra och södra delar.

Här uppför vi fem etapper om cirka 1.900 bostäder, 400 hotellrum, restauranger, lokaler och nya kvartersgator. Samtliga etapper har förvärvats av Svenska Nyttobostäder som också kommer förvalta bostäderna.

Bilder

  • 0
  • 1
  • 2