Högantorp

I härligt sydvästläge mot Mälaren

ALM Equity och svensk markförvaltning äger mark invid mälaren och salems golfklubb. Här planeras småhus i mycket naturskönt läge.

Miljön vid Högantorp och dess gamla corps-de-logi utgörs av vackert kulturlandskap. Den kvarvarande bebyggelsen är från 1800-talet och är ett av få säterier i Stockholmsregionen.

Högantorp består huvudsakligen av skogsmark av god kvalitet – skogen omsluter Salems golfklubb och ligger längs med stranden mot Mälaren. Målet är att utveckla och exploatera delar av fastigheten genom detaljplaneläggning.

Bilder

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

I närheten