Ektorp

Planområde i närhet till natur och skärgård

Vi har, via Svensk Markförvaltning AB (SMF), förvärvat fastigheter i Skärgårdsstad i Österåkers kommun. Området ligger cirka 35 km nordöst om Stockholm city med närhet till natur och skärgård.

Planområdet karaktäriseras av två tydliga landskapstyper; det öppna kulturlandskapet som återfinns kring Ektorps gård i planområdets södra och mellersta del samt de kuperade bergshöjder med inslag av träd och hällar som främst återfinns i planområdets norra del.

Detaljplanearbetet kommer att bedrivas i två etapper. Etapp 1 har påbörjats och omfattar 28 tomter. Etapp 2 beräknas omfatta omkring 250-350 tomter.

Bilder

  • 0
  • 1
  • 2