Södra Hedvigslund

Hus och lägenheter i nutida trädgårdsstad

I populära Älta i Nacka har vi byggt en modern trädgårdsstad som består av 400 nya bostäder. Husen och lägenheterna ligger intill vackra Hedvigslundsparken med aktiviteter för stora som små.

I Älta har vi lagt grunden till Södra Hedvigslund – den nya stadsdelen som färdigbyggt kommer att bestå av 400 nya familjer. Vi började 2008 att bygga de första husen på en skogshöjd och har sedan fortsatt i delen som kallas trädgårdsstaden. Byggnationen var färdig 2017.

Bebyggelsen är varierande med både friliggande villor, par-, kedje- och radhus samt lägenheter. Alla bostäder har tillgång till en egen täppa och stor omsorg läggs på de offentliga platserna.

Hedvigslundsparken

Hedvigslundsparken som bjuder på aktiviteter för både unga och gamla och blir en plats för lek och rekreation. Du kan promenera längs en slingrande kanal, ha picknick vid dammen eller spela bollspel på allaktivitetsplen eller grusplanen. Det finns även en skateboardramp, utegym samt småbarnslek med sandlåda och gungor.

Parken är inte bara vacker utan fyller också en viktig funktion genom att ta hand om dagvattnet i området.

Husen på höjden

Första etappen var Husen på höjden med 47 villor i ett eller två plan, med eller utan souterrängvåning. Kvarteret uppfördes 2009-2010. Arkitekt var Gunnar Hallén på Småa.

Kv Örtagården

Kv Örtagården var andra etappen med 61 bostäder fördelat på villor, lofthus, ateljéhus och radhus. Husen byggdes 2010-2011. Arkitekt var Södergruppen Arkitekter.

Kv Mispeln

Tredje etappen var Kv Mispeln. Där byggde vi 66 villor, rad-, par- och kedjehus under 2011-2013. Arkitekt var Equator.

Kv Anemonen

Kv Anemonen var den fjärde etappen. Där uppförde vi 44 villor, rad-, par- och kedjehus under 2013-2014. Arkitekt var Södergruppen Arkitekter.

2013-2014 byggde vi även de första två flerbostadshusen i Södra Hedvigslund. Brf Anemonen var den femte etappen och består av 22 lägenheter fördeat på två huskroppar. Arkitekt var Equator.

Kv Lobelian

Etapp 7 var Brf Lobelian med 22 lägenheter fördelat på två huskroppar. Byggnationen pågick 2014-2015. Arkitekt var Equator.

Under samma tid byggdes även Kv Lobelian, den åttonde etappen, med totalt 30 hus fördelat på villor, kedjehus och radhus. Arkitekt var Arlert Arkitektkontor.

Kv Lövkojan

Den nionde etappen i området var kvarteret Lövkojan. Här byggde vi 65 hus fördelat på villor, par- och radhus. Byggnationen pågick 2015-2017. Arkitekt var Origo Arkitekter och Novamark Landskapsarkitekter.

Brf Mispeln

Den tionde och sista etappen i området var Brf Mispeln med 42 lägenheter fördelat på fyra flerbostadshus. Byggnationen pågick 2015-2017. Arkitekt var Arlert Arkitektkontor.

Bilder

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

I närheten