Södra Hedvigslund

 • Planeringsfas
 • Säljstart
 • Produktionsstart
 • Inflyttning
 • Projekt färdigställt

Hus och lägenheter i nutida trädgårdsstad

I populära Älta i Nacka har vi byggt en modern trädgårdsstad som består av 400 nya bostäder. Husen och lägenheterna ligger intill vackra Hedvigslundsparken med aktiviteter för stora som små.

I Älta har vi lagt grunden till Södra Hedvigslund – den nya stadsdelen som består av 400 nya familjer. Vi började 2008 att bygga de första husen på en skogshöjd och har sedan fortsatt i delen som kallas trädgårdsstaden. Byggnationen var färdig 2017.

Bebyggelsen är varierande med både friliggande villor, par-, kedje- och radhus samt lägenheter. Alla bostäder har tillgång till en egen täppa och stor omsorg läggs på de offentliga platserna.

Hedvigslundsparken

Hedvigslundsparken, som bjuder på aktiviteter för både unga och gamla, är en plats för lek och rekreation. Du kan promenera längs en slingrande kanal, ha picknick vid dammen eller spela bollspel på allaktivitetsplanen eller grusplanen. Det finns även en skateboardramp, utegym samt småbarnslek med sandlåda och gungor.

Parken är inte bara vacker utan fyller också en viktig funktion genom att ta hand om dagvattnet i området.

Husen på höjden

Första etappen var Husen på höjden med 47 villor i ett eller två plan, med eller utan souterrängvåning. Hustyp A är ett tvåplanshus om 5 rok, 138 kvm. Hustyp B är i tre plan med souterrängvåning och loft och är 5 rok om 151+19 kvm. Hustyp C är ett tvåplanshus om 5 rok, 149 kvm. Hustyp D är ett tvåplanshus om 7 rok, 174 kvm. Kvarteret uppfördes 2009-2010. Arkitekt var Gunnar Hallén på Småa.

Kv Örtagården

Kv Örtagården var andra etappen med 61 bostäder fördelat på villor, lofthus, ateljéhus och parhus. Villan är 5 rok om 140 kvm. Lofthusen är 2 rok om 70 kvm. Ateljéhusen är 5 rok om 164 kvm. Parhusen är 4 rok om 141 kvm. Husen byggdes 2010-2011. Arkitekt var Södergruppen Arkitekter.

Kv Mispeln

Tredje etappen var Kv Mispeln. Där byggde vi 66 villor, rad-, par- och kedjehus under 2011-2013. Villorna är 5 rok om 163 kvm. Parhuset är 5 rok om 132 kvm med en inredningsbar vind om 43 kvm. Kedjehuset är 5 rok om 132 kvm. Radhuset är 4 rok om 124 kvm med en inredningsbar vind om 36 kvm. Arkitekt var Equator.

Kv Anemonen

Kv Anemonen var den fjärde etappen. Där uppförde vi 44 villor, rad-, par- och kedjehus under 2013-2014. Villorna är 6 rok om 141 kvm. Både parhusen och radhusen är 5 rok om 129 kvm med en inredningsbar vind om 46 kvm. Arkitekt var Södergruppen Arkitekter.

2013-2014 byggde vi även de första två flerbostadshusen i Södra Hedvigslund. Brf Anemonen var den femte etappen och består av 22 lägenheter fördelat på två huskroppar. Lägenheterna är 1-4 rok om 41-126 kvm. Arkitekt var Equator.

Kv Lobelian

Etapp 7 var Brf Lobelian med 22 lägenheter fördelat på två huskroppar. Lägenheterna är 1-4 rok om 41-126 kvm. Byggnationen pågick 2014-2015. Arkitekt var Equator.

Under samma tid byggdes även Kv Lobelian, den åttonde etappen, med totalt 30 hus fördelat på villor, kedjehus och radhus. Villorna är 5 rok om 143 kvm. Kedjehusen är 5 rok om 133 kvm. Radhusen är 5 rok om 142 kvm med en inredningsbar vind om 43 kvm. Arkitekt var Arlert Arkitektkontor.

Kv Lövkojan

Den nionde etappen i området var kvarteret Lövkojan. Här byggde vi 65 hus fördelat på villor, par- och radhus. Villorna är 6 rok om 164 kvm. Parhusen är 5 rok om 118 kvm + inredningsbar vind om 27 kvm. Radhusen byggdes i två varianter, en mindre om 5 rok 118 kvm och en större om 5 rok 134 kvm. Byggnationen pågick 2015-2017. Arkitekt var Origo Arkitekter och Novamark Landskapsarkitekter.

Brf Mispeln

Den tionde och sista etappen i området var Brf Mispeln med 42 lägenheter fördelat på fyra flerbostadshus. Lägenheterna är 1-4 rok om 42-125 kvm. Byggnationen pågick 2015-2017. Arkitekt var Arlert Arkitektkontor.

Bilder

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

I närheten