Barkarby Centrum

Attraktivt boende med bästa pendlarläge

Projektet utgörs av två kvarter som länkas samman av ett aktivt torg med restauranger, caféer och butiker samt anslutning till kommunaltrafiken på Helikoptervägen. För kvarter B planeras ett mobilitetshus innehållande hotell, bostäder, kommersiella lokaler och parkeringsgarage och för kvarter C planeras bostäder i fem till sju våningar med kommersiella lokaler i bottenplan.

Närheten till nya tunnelbanan, bussterminaler, pendeltågen och framtida regionaltåg samt förbifart Stockholm vilket gör läget utmärkt ur såväl bostads- som affärsperspektiv

Här vid Barkarby station planeras en ny stadskärna för bostäder, kommersiell verksamhet och ny infrastruktur för att skapa en attraktiv plats i Barkarby centrum. För området planeras sju nya kvarter, kvarter A-G, där vi vann markanvisning för kvarter B och C.

Bilder

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3