Tingshuset

Yteffektivt boende vid Huddinge Centrum och pendelstation

Vårt projekt Tingshuset ligger intill Huddinge Tingshus och nyttjar utsikt och närhet till befintlig park. Intill fastigheten planeras det för ett mobilitetshus / parkeringshus på kommunens mark.

Tingshuset ligger centralt beläget i Huddinge och här planerar vi för byggnation av cirka 440 yteffektiva mindre bostäder till förstagångsköpare. Huset planeras bli cirka 6-12 våningar högt och även innehålla en förskola för cirka 100 barn.

Tingshuset är beläget i Huddinge centrum, strax intill pendeltågsstationen och busstorget. I direkt anslutning till området ligger en större park med vackra dammar, samt flertalet arbetsplatser, restauranger, butiker, service och skolor. Från området är det cirka 3 km till Södertörns Högskola och Karolinska Sjukhuset i Huddinge.

I Flemingsberg, en station från projektet, planeras för South Business District, ett projekt som ska möjliggöra för 50 000 arbetande, boende och besökare.

Bilder

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

I närheten