Ekebyn - Ekerövallen

Villor och Parhus i lummig trädgårdsstad

Ekerövallen i Träkvista kommer att bestå av 50-talet parhus i två respektive tre våningsplan samt ett fåtal Villor. Tillsammans kommer husen att bilda en lummig trädgårdsstad med närhet till buss, barnomsorg och bad i Mälaren.

Ekerövallen har många fantastiska kvalitéer! Med närhet till Mälaren, förskolor, skolor, livsmedelsbutiker, idrottsanläggningar och bra kommunikationer finns alla förutsättningar för att leva ett både bekvämt och aktivt liv.

Den nya bebyggelsen knyter an till den småhusbebyggelse som präglar området runtomkring – småhuskvarter med varierade hustyper och vacker arkitektur med grönskande trädgårdar. Några större, äldre träd kommer att bevaras och i mitten av området planeras det för en mindre rekreationsyta för lek och spontantidrott.

Etapp 1

Ekerövallen etapp 1, Brf Ekebyn, är slutsåld.

Etapp 2

I Ekerövallen etapp 2, Brf Gällsta 1, pågår just nu försäljning.

Läs mer om Gällsta

Om husen

Parhusen och är cirka 105-138 kvm fördelat på två eller tre plan och grupperas i längor om 3-15 hus runt tre gårdsformationer. De flesta kommer att ha gata och entré i öster eller norr och uteplatser i söder eller väster för att tillvarata fina sollägen. Tomterna blir lättskötta med altan, gräsmatta och häckar, samt uppfart med plats för två bilar, varav ena i carport. Husen kommer att uppföras med träfasader i en ljus och mild färgskala som varieras för att betona varje hus individualitet. I mitten av området kommer det finnas en rekreationsyta för lek och spontanidrott.

Om området

Ekerövallen bjuder in till ett bekvämt och aktivt liv. I området finns två förskolor, tre skolor, livsmedelsbutik och flera busslinjer. I närheten ligger det stora friluftsområdet Jungfrusundsåsen med elljusspår, ridvägar och slalombacke. På promenadavstånd når du Mälaren med två badplatser och idrottsanläggningen Träkvistavallen. Övrig kommersiell och kommunal service finns 3 km bort, i Ekerö centrum.

Service och kommunikationer

Service och butiker

Matbutik ligger cirka 400 m från området, vid Träkvista Torg. Övrig kommersiell och kommunal service finns i Ekerö Centrum, cirka 3 km norr om Ekerövallen.

Kommunikationer

Från Ekerövallen finns flera bussar som under rusningstid avgår var 5-10 minut. I Tappström finns fler anslutande busslinjer till Brommaplan.

Skolor och förskolor

I området finns två förskolor, Gröna Lund och Solstugan, den senare med inriktning mot Waldorfpedagogiken. Inom 500 m ligger ytterligare två förskolor: Stamvägen och Gräsåker samt två skolor; Träkvista (F-9) och Sandudden (F-6).

Fritid, kultur och nöje

I närheten av området ligger det stora friluftsområdet Jungfrusundsåsen där det bland annat finns elljusspår, ridvägar och slalombacke. På några minuters promenad når du Mälaren med två badplatser. Inom gångavstånd ligger även Träkvistavallen, en idrottsanläggning med bland stor konstgräsplan, ishockey- och bollhall, friidrottsanläggning samt ett planerat framtida badhus.

Ekonomi och finansiering

Betalflödet vid köp av bostadsrätt

När du bestämt dig för att köpa en bostad i Brf Ekebyn skall köpeskillingen erläggas på följande sätt;

 • Vid tecknande av förhandsavtal erlägges ett förskott om 10% av köpeskillingen
 • Slutbetalning om 90% av köpeskillingen av bostaden betalas två bankdagar före tillträdesdagen

Låg driftskostnad

I månadsavgiften ingår, förutom föreningens kapitalkostnader och fondering av yttre underhåll, även driftskostnader såsom ekonomisk förvaltning samt gemensam fastighetsel.

Kostnader som tillkommer;

 • Värme
 • Hushållsel
 • Sophämtning
 • Hemförsäkring inkl bostadsrättstillägg
 • Vatten (faktisk förbrukning)
 • Fiber/bredband

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för skötsel av ytor i anslutning till den egna bostadsrätter, där ingår bland annat uppfart, uteplats, gräsytor, häckar, med mera. Skötsel av väg för bil, gemensamma gångvägar, vägbelysning och vägdiken (även snöröjning, sandning och dylikt) hanteras gemensamt med föreningens samtliga bostadsrättsinnehavare.

Bilder

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

I närheten